Link Tài Liệu Cấu Trúc Máy Tính


Link Tài Liệu Cấu Trúc Máy Tính

Chào các em thân mến!

Tài liệu và bài giảng Cấu trúc máy tính Thầy đăng tạm trên đây để các em download tham khảo và thực hiện bài tập nhỏ Thầy giao về nhà nhé.

(Chú ý: Chương 6 và chương 8 các em tham khảo theo chương tương ứng trong EBook thầy gửi nhé, soạn lại ra file Word và đưa nội dung vào làm slide powerpoint)

Chương 01: Download tại đây

Chương 02: Download tại đây

Chương 03: Download tại đây

Chương 04: Download tại đây

Chương 05: Download tại đây

Chương 06: Download tại đây

Chương 07: Download tại đây

Chương 08: Download tại đây

Chương 09: Download tại đây

Chương 10: Download tại đây

 

Công việc cần làm:

- Nhóm trưởng phân công thành viên thực hiện đầy đủ các nội dung.

- Các thành viên soạn nội dung được phân công.

- Nhóm trưởng tập hợp trên cùng 1 file được tổ chức chuẩn từng mục

- Cấu trúc file nộp: bao gồm các trang bìa, mục lục nghiên cứu, các nội dung được phân cấp...

Ví dụ: Chương 1... 1.1.... 1.2.... 1.1.1..... 1.1.2....

 Guest visited: 49
Visits: 524
Mạng Xã Hội
facebook twitter youtube

0981 82 36 89